Thông báo tuyển dụng Nhà hàng 177, Bùi Thị Xuân

Nhà hàng 177 Bùi Thị Xuân cần tuyển 3 đến 4 phụ bếp lương thử việc là 2.000.000 VND. Các bạn có nhu cầu việc làm liên hệ Trung tâm Sao Mai để biết thêm thông tin và được giới thiệu.