Thầy Trương Công Lệ chấm thi " Cuộc thi bếp yêu thương"

Cuộc thi " Bếp yêu thương" đã kết thúc thành công với sự đồng hành của thầy Trương Công Lệ.

Cùng nhìn lại những hình ảnh của Thầy tại buổi chấm thi" bếp yêu thương"