Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Wilmar CLV

Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Wilmar CLV. Sứ mệnh của Wilmar CLV là nâng cao sự hài lòng của khách hàng và người tiêu dùng thông qua việc cung cấp sản phẩm chất lượng đẳng cấp quốc tế với chi phí tối ưu.