Một buổi học nấu ăn tại Trung Tâm dạy nấu Sao Mai

Môi trường và cơ sở vật chất trong đào tạo quyết định nhiều đến chất lượng học viên. Sao Mai luôn cố gắng làm những gì tốt nhất để đưa nâng cao chất lượng hợc viên, nhằm đáp ứng được những nhu cầu khắt khe nhất của các nhà tuyển dụng