Khách sạn Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng

Khách sạn Hồng Ngọc cần tuyển 1 bếp chính lương từ 6.000.000 VND đến 7.000.000 VND. Các bạn có nhu cầu tìm việc liên hệ Trung tâm Sao Mai để biết thêm thông tin và được giới thiệu.