Học viên Sao Mai chuẩn bị tham dự hội chợ tại công viên Thống Nhất